Luật sư lao động

Luật sư lao động (4)

Văn phòng luật sư Đại An cung cấp  dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm.

Monday, Jul 23 2012

Văn phòng luật sư Đại An cung cấp  dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm.

Luật sư giải quyết tranh chấp lao động Featured
Monday, Jul 23 2012

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp giữa tập thể lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

Monday, Jul 23 2012

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một chế định luật quan trọng trong luật lao động và thường xảy ra tranh chấp đối với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Bộ luật lao động quy định về vấn đề này  như sau:

Friday, Jul 06 2012

Trong thời điểm kinh tế suy thoái. Nhiều doanh nghiệp áp dụng các biện pháp như cắt giảm biên chế, chấm dứt HĐLĐ hoặc sa thải người lao động khi người lao động vi phạm.

Hot events